Pure
Improvement

დიდი შედეგები მოდის დროთა განმავლობაში დაგროვილი მრავალი მცირე ცვლილებისგან

KAIZEN™ ჯანდაცვის გაცნობითი
ტური იაპონიაში, 26 თებერვალი –
2 მარტი 2018

ჯანდაცვის Lean მეთოდოლოგიებზე განსაკუთრებული წვდომა და გააზრება

"სავაჭრო დარბაზის მენეჯმენტის განხორციელება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ჩვენი EFQM პროცესში და გადაგვაქცია ხორცის გადამამუშავებელ წარმოებაში შესადარებელ ლიდერად".

რალფ დაუში - Kaufland Fleischwaren-ის დირექტორი, გერმანია

გაიგეთ მეტი


KAIZEN™ კონგრესები
თარიღის დამახსოვრება

KAIZEN™ კონფერენცია მალაიზიაში ლე
მერიდიენ პუტარაი
16-17 იანვარი

ზაფხული 2017
300-ზე მეტი მოკლე KAIZEN™ ვიდეო ხელმისაწვდომია, მოთხოვნის მიხედვით

ეს ვიდეოები სრულყოფილია თვითკვლევის, შერეული სწავლისა ან მიკრო-სასწავლო ტრენინგისთვის, როდესაც ეს გჭირდებათ

1985
დაფუძნება
6
კონტინენტი
60
+
ქვეყანა
45
+
სექტორი
30
+
ენა

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კაიზენ ინსტიტუტში

დღეს KAIZEN™ პოზიციონირებს როგორც გრძელვადიანი კონკურენტული სტრატეგიის მნიშვნელოვანი სვეტი მრავალი წარმატებული კორპორაციისთვის.

KAIZEN™ სახელმძღვანელო პრინციპები

  • კარგი პროცესები კარგ შედეგს იძლევა
  • შეამოწმეთ თვითონ, რომ რეალურად შეაფასოთ არსებული სიტუაცია
  • ისაუბრეთ მონაცემებით, მართეთ ფაქტებით
  • იმოქმედეთ პრობლემების ძირეული მიზეზების გამოსასწორებლად
  • იმუშავეთ გუნდურად
  • KAIZEN™ ყველა ჩვენთაგანის ბიზნესია
  • და უფრო მეტი!
შეიტყვეთ უფრო მეტი კაიზენ ინსტიტუტის შესახებ

KAI = ცვლილება

ZEN = უკეთესობისკენ

KAIZEN™ ნიშნავს ცვლილებას უკეთესობისკენ

მომავალი ტრეინინგები

კომპანიის / პროექტის ეფექტიანი მართვის ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტი არსებული პრობლემების იდენტიფიკაცია და დროული გადაჭრაა. KAIZEN™ პრობლემების გადაჭრის სტრუქტურირებულმა მიდგომამ გრძელვადიან პერსპექტივაში და მსოფლიო მასშტაბით დაადასტურა მისი ეფექტიანობა. ლინ მენეჯმენტი სრულად ეყრდნობა სტრუქტურირებული პრობლემების გადაჭრას A3 ფორმით. ტრენინგის მონაწილეებს საშუალება მიეცემათ, არა მხოლოდ გაეცნონ აღნიშნულ მიდგომას, არამედ მისი პრაქტიკული გამოყენებით იმუშაონ თავიანთი პრობლემების გადაჭრაზე.

...

KAIZEN™ ყვითელი ქამრის სასერტიფიკატო კურსი არის 4 დღიანი პროგრამა, რომელიც მონაწილეებს უზრუნველყოფს ლინ მენეჯმენტის საფუძვლებით კომპანიაში მუდმივი გაუმჯობესების კულტურის დასანერგად. ტრენინგის მონაწილეები მიიღებენ ცოდნას კაიზენის მეთოდოლოგიისა და ლინ (Lean) მენეჯმენტის შესახებ, გაეცნობიან კომპანიის დანაკარგების სახეობებსა და მათი დაზოგვის გზებს, ასევე მოხდება მუდმივ გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული თემების განხილვა: ცვლილებებისადმი წინააღმდეგობა, კაიზენის პრინციპები, ვიზუალური მართვა, 5S-ისა და კაიზენის ცვლილების მოდელი. ტრენინგზე ასევე მოხდება რეალური ქეისების განხილვა. ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ, განსაზღვრონ თავიანთი კლიენტების საჭიროებებზე მორგებული გრძელვადიანი ღირებულება, ამ ღირებულების შექმნისას არსებული დანაკარგის სახეობები, მათი აღმოფხვრისა და კომპანიის მუდმივი გაუმჯობესების გზები. ტრენინგის დამსწრენი შეისწავლიან როგორც კომპანიის პროდუქციის/ სერვისის, ასევე კომპანიის ბიზნეს პროცესების მუდმივი გაუმჯობესების შესაძლებლობებს.

...

ტრენინგის დამსწრეები მიიღებენ ცოდნას KAIZEN™-მუდმივი გაუმჯობესებისა და ლინ მენეჯმენტის მეთოდოლოგიის შესახებ. ტრენინგის დასრულების შემდეგ KAIZEN™ მენეჯერმა უნდა შეძლოს პროექტში არსებული პრობლემების იდენტიფიკაცია, ანალიზი, მათი გადაჭრის სტრუქტურირებული გეგმების შემუშავება კომპანიის გრძელვადიან მიზნებთან თანაკვეთაში. მან ასევე უნდა შეძლოს ლინ მენეჯმენტისა და მუდმივი გაუმჯობესების მიდგომების დანერგვა პროექტის ეფექტიანი მართვის უზრუნველსაყოფად. ტრენინგი არ შემოიფარგლება მონაწილეთათვის მხოლოდ თეორიული მასალის გაზიარებით, არამედ ხელს უწყობს ნასწავლი უნარ-ჩვევების პრაქტიკულ გამოყენებას პროექტების განხორციელებაში. ტრენინგის მონაწილეები სწავლობენ, კლასიკურ გზას - როგორ შექმნან და წარმატებით განახორციელონ პროექტები.

...

ვინ მუშაობს კაიზენ ინსტიტუტთან

ჩვენი კლიენტების მცირე ჩამონათვალი.

სიახლეები

arrow up